Ch. Man on the Moon From Yvori’s Joy (Mojo)

N.H.S.B.:

3139279

Kleur

Driekleur

Sexe: Reu
Geboortedatum:  05-11-2018
                                       

Beschikbaar als dekreu voor passende teven.

"Frozen semen" beschikbaar.


Gezondheid

MLS - clear

IGS - clear

NCCD - clear

POAG - clear

PKdef - clear

Factor 7 - clear

Lafora - clear

HD A2


Titels

Youthwinner ’19

Belgian Youthwinner ’19

Dutch Youth Champion ’19

Ambiorixtroffeewinner ’20

Dutch Champion '21